Pinksushi.

Doujinshi

Commission

Goods

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Pinksushi.net

นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้งาน

ทางเว็บไซต์ได้ทำการเก็บข้อมูลอีเมลเพื่อใช้ในการเป็นแอคเคาท์ให้ผู้ใช้เท่านั้น ข้อมูลส่วนนี้จะถูกเก็บอยู่ภายในเว็บไซต์และจะไม่ถูกส่งต่อหรือนำไปใช้เพื่อใช้หาผลประโยชน์ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเว็บทั้งสิ้น **ยกเว้นหากผู้ใช้มีการละเมิดข้อกำหนดของทางเว็บไซต์ หรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลของผู้กระทำผิด เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการจัดการผู้กระทำความผิดดังกล่าว

นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลไฟล์ที่อัพโหลดมาบนเว็บไซต์

ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดมายังเว็บไซต์จะถูกนำมาเผยแพร่ภายในเว็บไซต์ Pinksushi.net เท่านั้น และจะไม่มีการนำผลงานไปใช้หาผลประโยชน์ใดๆภายนอกเว็บไซต์ สิทธิ์ของผลงานและไฟล์ที่ถูกอัพโหลดมาบนเว็บไซต์จะยังถือว่าเป็นของผู้อัพโหลด

นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ได้มีการใช้งานคุกกี้บางประเภท เพื่อเป็นตัวช่วยในการมอบประสบการณ์การที่ดีให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยประเภทคุกกี้ที่งานใช้ได้แก่

- คุกนี้ระบุตัวตน ใช้สำหรับระบุตัวตนของผู้ใช้ในการใช้งานบนเว็บไซต์

- คุกกี้ Google Analytics ใช้ในการวิเคราะห์ใช้การงานต่างของผู้ใช้ เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบและบริการใหม่ๆ ของเว็บไซต์ต่อไป

* คุกกี้ที่ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และนโยบายเกี่ยวกับการใช้มูลของทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ทางเพจ Pinksushiหรือทางอีเมลล์ admin@pinksushi.net เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้